SPSS İstatistik

Veri Analistleri tarafından lisansyüksek lisansdoktora tezlerinde ve bitirme projelerinde IBM SPSS ve Python aracılığı ile istatistiksel analiz kısmının hazırlanmasında ve istenen formata göre yorumlanmasında destek sağlanmaktadır.

 

Aynı zamanda “Kurumsal  ve bireysel IBM SPSS ile  Veri Analizi ve Raporlama” Eğitimleri verilmektedir.
Resim
Resim
alt
alt
X